To-do Lists with Whom I love

Di chuyển liên tục khiến mình cảm thấy internet quả là một phát minh vĩ đại, mọi thứ ảnh ọt nhật ký, giấy tờ sổ sách cứ scan rồi up lên đây vừa gọn gàng nhẹ nhàng mà không sợ mất

Back to To-do list, nhớ được cái gì cũ thì up vào đây, rồi chèn thêm cái mới, để có động lực sống và lao động nào

Hum qua đi làm khách đông nghìn nghịt, mệt dã man, về nhà đóng cửa khóc 15phut cho đã rồi đi tắm, sáng ra lại đi làm bình thường, vì mình có To-do List, mình cần rèn luyện cả về tài chính, sức khỏe, kiên trì, bền bỉ và đặc biệt là không từ bỏ.


Such a tired day, dude!!!!

 • Như này là đã làm – Done

 • Như này là chưa làm – Wanna do it

 • Như này là My lovers’ To-do Lists – My lovers wanna do it


To-do List with Voi

So, hồi hai đứa bắt đầu yêu nhau là sắm 1 quyển sổ để ghi những thứ hai đứa muốn làm. vừa ghi vừa gạch. giờ quyển sổ đó đang lênh đênh trên biển trên đường về Việt Nam cùng vô vàn đồ dùng cá nhân khác của mình. Hai tháng rồi chưa đến nơi. mất rồi à ??

 1. Boyfriend – Girlfriend Tag Game
 2. Cook together
 3. Korean
 4. English
 5. Do Farm and plant trees
 6. Live in other countries
 7. Visit Machu Picchu in Peru
 8. Have a saving accounts (individualy)
 9. Have a saving account with Voi ( đã có nhưng tiêu hết rồi – sắp save money lại)
 10. Both have to get a job
 11. Travel together in Vietnam
 12. Travel together in other countries (Malaysia)
 13. Graduation
 14. Grow an abundant herb garden
 15. Climb mountain together
 16. Write and publish a book (đang tiến hành)
 17. Become a teacher
 18. Read 100 books before getting married
 19. Honeymoon in Paris
 20. Do Valunteer together
 21. Quit Facebook
 22. Be a doctor myself
 23. Kiss on the beach
 24. Voi learns how to write a motorbike
 25. Voi becomes Military Officer
 26. Learn to play a music intrument
 27. Drink over night and get drunk
 28. Learn Japanese
 29. Photograph the Architecture of Riga, Latvia together ( Voi was an exchange student in Riga Latvia, 6 months in 2015)
 30. Travel in Japan with Voi
 31. Travel overseas with Mom (Sept 2017)
 32. Learn how to drive a car
 33. Travel all ASEAN COUNTRIES (Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore, Thailand)
 34. Blogger
 35. Skiing
 36. Learn Design and Code, Computer Programming
 37. Get Married to the love of my life
 38. Buy my own car
 39. Voi : Make playground for our kids
 40. Make our couple’s Photobook
 41. Go on a road trip
 42. Own my own business
 43. Visit Budapest
 44. Learn Vietnamese
 45. Buy a Motocycle
 46. Creat a family mission statement
 47. See Fireworks and Kiss
 48. Drink Ice Wine outside in snowing weather
 49. Travel Europe
 50. Do something new every month for a year
 51. Drink wine with candles
 52. Star a memory jar
 53. Mát xa with Momm
 54. Go Finland
 55. Study overseas together
 56. Kiss in the rain
 57. Eat healthier
 58. Be YOUNG
 59. Buy presents to VOi
 60. Love and be loved

Trong sổ hai đứa viết được đến số 70 và cũng gạch đi được kha khá rồi mà giờ chẳng nhớ nổi cái list đó nữa , về Việt Nam update tiếp vậy with Voi


To-do List with my BFF

 1. Travel just 2 of us
 2. She cooks – I eat
 3. Sleep together
 4. Couples Date
 5. Hangout every Saturday
 6. Families Date
 7. Be her kids’ mom
 8. Be her bridesmaid
 9. Kiss her on cheek
 10. Couple T-Shirts
 11. Couple Shoes
 12. Wear her sleeping clothes
 13. Call her mom as Mother
 14. Make her angry
 15. Tell her my secrets
 16. Ask her to make to-do list and finish those things

 

To-do List with Mom


To-do List with Younger Sister


To-do List with MOther-in-law


and now Who wann make to-do list with meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?

Advertisements