[CHALLANGE] 30DAYS Learning Marketing

Courses to learn http://ybox.vn/ky-nang/online-11-khoa-hoc-mien-phi-ve-truyen-thong-va-marketing-phan-1-nw8crubhdr  http://ybox.vn/hoc-tap/tap-hop-nhung-khoa-hoc-online-ve-marketing-uy-tin-va-hoan-toan-mien-phi-264852 Books: in goodread: https://www.goodreads.com/review/list/31165427?utm_campaign=mybooksnav&utm_content=mybooks_cta&utm_medium=web&utm_source=homepage

Advertisements

Future of Jobs and Skills

On average, by 2020, more than a third of the desired core skill sets of most occupations will be comprised of skills that are not yet considered crucial to the job today, according to our respondents. Overall, social skills— such as persuasion, emotional intelligence and teaching others—will be in higher demand across industries than narrow … Continue reading Future of Jobs and Skills

SƯU TẦM – Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân cho người bắt đầu tìm việc

LINK GỐC: https://goo.gl/VnpDqx Đây là bài thứ 2 trong loạt bài kỹ năng của Huyền Chip. Bạn có thể đọc bài đầu tiên, “Kỹ năng chào hàng (pitch)” tại đây. Mình dành rất nhiều thời gian và công sức viết loạt bài này vì mình tin rằng những kỹ năng này là thực sự cần thiết … Continue reading SƯU TẦM – Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân cho người bắt đầu tìm việc