Du học Hàn Quốc Visa D4-6

mình tìm được thông tin trên trang hikorea, tuy nhiên mình chưa dịch, thông tin bằng tiếng Anh. nếu cần mai mình sẽ dịch cho mọi người, tránh nhiều trường hợp mọi người hiểu sai về visa D46  

Advertisements