Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản từ Hàn Quốc

Bài viết được sưu tầm từ facebook của Đoàn Quang Việt ( đang sống và làm việc tại HQ ) Đoàn Quang Việt 10/2012 ---   Chắc không ít các bạn đang học tập, công tác tại Hàn Quốc có ý định sang Nhật du lịch. Một phần vì địa lý gần và một phần … Continue reading Kinh nghiệm du lịch Nhật Bản từ Hàn Quốc

Advertisements