CUỘC THI TIẾNG NHẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Cuộc thi Tiếng Nhật cho Mọi người là cuộc thi Tìm kiếm, Tôn vinh và Hỗ trợ các dự án góp phần Thúc đẩy Phong trào Dạy và Học tiếng Nhật tại Việt Nam. Qua đó nhiều người Việt Nam biết tiếng Nhật từ đọc học tập được từ Nhật Bản mở ra cơ hội … Continue reading CUỘC THI TIẾNG NHẬT DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Advertisements